pic_flash_box_1.jpg
pic_flash_box_jn.jpg
pic_flash_box_urb_84038.jpg

Opis nadležnosti i ovlašćenja

 
Odeljenje za urbanizam, građevinske i komunalne poslove vrši poslove urbanizma koji se odnose na davanje mišljenja na prostorne i urbanističke planove koji donosi grad, izdavanje građevinskih dozvola za izgradnju ili rekonstrukciju objekata do 800 m2 bruto razvijene građevinske površine i pretvaranju zajedničkih prostorija u stambeni, odnosno poslovni prostor osim u postupcima legalizacije objekata na teritoriji gradske opštine, izdaje građevinsku dozvolu za izgradnju i rekonstrukciju saobraćajnica i objekata linijske, odnosno komunalne infrastrukture na svom području, izdaje informaciju o lokaciji , lokacijsku dozvolu za objekte za koje izdaje građevinsku dozvolu u skladu sa Statutom grada, poslovi izdavanja odobrenja za izgradnju, izdaje potvrde o prijavi izvođenja radova za objekte za koje je doneto rešenje o odobrenoj izgradnji, prijave radova za izgradnju pomoćnih objekata, potvrde da su temelji izgrađeni u skladu sa glavnim projektom, izdaje upotrebne dozvole, rešenja o rušenju objekta i druge poslove poverene organu uprave zakonom, odnosno Statutom grada vezane za izdavanje građevinske i upotrebne dozvole i izvođenje drugih građevinskih radova, poslove vezane za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama (kiosci, MMO i drugi privremeni objekti), u skladu sa odlukom, planom i programom, komunalne poslove koji nisu u nadležnosti gradske uprave, vrši stručne i administrativne poslove za potrebe skupštine gradske opštine, Veća gradske opštine i Predsednika gradske opštine, u vezi sa izvođenjem radova kada se gradska opština Barajevo javlja kao investitor, zaštitu javnih i zelenih površina i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i odlukama skupštine gradske opštine i Veća gradske opštine, i Predsednika gradske opštine, izrađuje nacrte odluka iz oblasti građevinskih poslova i izveštaja i informacije iz okvira poslova odeljenja, poslove koji se odnose na nazive ulica, trgova, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta na svom području, u skladu sa zakonom i propisima grada, radi Nacrte odluka iz svoje oblasti koje se razmatraju na sednici Skupštine gradske opštine, izveštaje i informacije iz okvira poslova odeljenja, kao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i odlukama gradske opštine.


KURSNA LISTA

Datum: 22. Novembar 2017.
chfCHF 113.47
gbpGBP 144.68
usdUSD 111.65
eurEUR 123.34
Izvor: Hypo Group Alpe Adria
Baner_INF_cir.gif

Baner_SPORT_47051.jpg

BIC_LOGO_cirilica_baner.jpg

Baner_Barajevski_glasnik.jpg

Baner_Dobra_uprava.jpg

Baner_Direkcija_za_javni_prevoz_16680.jpg

Baner_poljoprivreda.jpg

Baner_web_gis5.jpg

pic_banner_4.gif

pic_banner_1.gif

pic_banner_2.gif

EUNET_baner_OK.jpg

Imate problem iz nadležnosti opštine Barajevo ili predloge za njeno bolje funkcionisanje?

questionservis48 sati