pic_flash_box_1.jpg
pic_flash_box_jn.jpg
pic_flash_box_urb_84038.jpg

Opis nadležnosti i ovlašćenja

 
Odeljenje za finansije obavlja poslove koji se odnose na poslove budžeta – planiranje, priprema Nacrta budžeta i izvršenje budžeta, obaveštavanje korisnika budžetskih sredstava o odobrenim aproprijacijama i kvotama, planiranje budžetske likvidnosti gotovinskih tokova u okviru planova za izvršenje, odobravanje preuzete obaveze i prosleđivanje trezoru radi izvršenja, pripremanje predloga odluke o upotrebi stalne i tekuće budžetske rezerve, vršenje eventualne korekcije plana, sastavla konsolidovani završni račun budžeta i podnošenje izvršnom organu, vršenje poslova trezora, praćenje priliva sredstava na konsolidovanom računu, definisanje tromesečne, mesečne i dnevne kvote preuzetih obaveza i plaćanja, upravljanje likvidnošću, kontrola rashoda, vođenje glavne knjige trezora i priprema finansijskih izveštaja, upravljanje finansijskim informacionim sistemom, vršenje inspekcijskog nadzora nad korišćenjem budžetskih sredstava direktnih i indirektnih korisnika i poslovi interne kontrole, godišnje i periodično izveštavanje, evidencija o drugim računima u trezoru, (fondovi, Opštinska izborna komisija, povereništvo za izbeglice, računi mesnih zajednica), finansijsko praćenje svih vrsta investicija. U okviru ovog odeljenja obavljaju se poslovi koji se odnose na stručne poslove u oblasti javnih nabavki, pripremu internih normativnih akata iz oblasti javnih nabavki, praćenje postupka javnih nabavki za potrebe Uprave gradske opštine i pojedine poslove u vezi sa praćenjem javnih nabavki za javna preduzeća čiji je osnivač gradska opština, vrši izradu saglasnosti i mišljenja na odluke o pokretanju postupka, konkursnu dokumentaciju, odluke o odbijanju ponuda kao i izveštaj o dodeli ugovora i poslove saradnje sa organima koji u okviru svoje nadležnosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki, radi Nacrte odluka iz svoje oblasti koje se razmatraju na sednici Skupštine gradske opštine izveštaje i informacije iz okvira poslova odeljenja, kao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i odlukama opštine.
U okviru ovog odeljenja obrazuje se Grupa za Budžet koja će obavljati sledeće poslove: organizuje rad grupe, stara se o blagovremenom, zakonitom izvršavanju poslova i punoj zaposlenosti izvršilaca, donosi program i plan rada Grupe, obavlja složene finansijsko-analitičke poslove, učestvuje u pripremi i izradi nacrta Odluke o budžetu, obavlja poslove finansijskog planiranja, koordinira i kontroliše funkcije trezora vezane za plasiranje sredstava, kontrolu priliva prihoda i izvršavanje rashoda, stara se o rokovima i zahtevima vezanim za finansijsko izveštavanje, sarađuje sa drugim organima i organizacijama opština, Grada i Republike, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja i načelnika Uprave gradske opštine.
U okviru ovog odeljenja obrazuje se Grupa poslova – računovodstvo u okviru koje se vrše sledeći poslovi: obračun plata zaposlenih, poslovi blagajne i likvidature, knjigovodstveni poslovi i knjigovodstveno-računovodstveni poslovi mesnih zajednica.

KURSNA LISTA

Datum: 22. Novembar 2017.
chfCHF 113.47
gbpGBP 144.68
usdUSD 111.65
eurEUR 123.34
Izvor: Hypo Group Alpe Adria
Baner_INF_cir.gif

Baner_SPORT_47051.jpg

BIC_LOGO_cirilica_baner.jpg

Baner_Barajevski_glasnik.jpg

Baner_Dobra_uprava.jpg

Baner_Direkcija_za_javni_prevoz_16680.jpg

Baner_poljoprivreda.jpg

Baner_web_gis5.jpg

pic_banner_4.gif

pic_banner_1.gif

pic_banner_2.gif

EUNET_baner_OK.jpg

Odeljenje za finansije

Imate problem iz nadležnosti opštine Barajevo ili predloge za njeno bolje funkcionisanje?

questionservis48 sati