pic_flash_box_1.jpg
pic_flash_box_2.jpg
pic_flash_box_3.jpg

Opis nadležnosti i ovlašćenja

 
Odeljenje za inspekcijske poslove i izvršenja obavlja poslove građevinske inspekcije i to poslove inspekcijskog nadzora nad iz- gradnjom objekata do 800 m² bruto površine (po jusu) za koje odobrenje za izgradnju izdaje gradska opština, vrši nadzor nad korišćenjem objekata u državnoj svojini, pre svega objekata čiji je korisnik gradska opština i mesne zajednice na teritoriji gradske opštine, preduzima potrebne mere i vrši druge poslove u skladu sa važećim propisima iz oblasti građevinske inspekcije na teritoriji gradske opštine, preduzima potrebne mere i vrši druge poslove u skladu sa važećim propisima iz oblasti građevinske inspekcije na teritoriji gradske opštine, vrši poslove komunalne inspekcije i to poslove inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem propisa koji se odnose na sprovođenje inspekcijskog nadzora u komunalnoj oblasti, na teritoriji gradske opštine, donosi rešenja o uklanjanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (kiosci, letnje i zimske bašte, tezge i drugi pokretni mobilijar) i balon hala sportske namene u skladu sa propisom grada, stara se o održavanju i obezbeđuje komunalni red, sprovodi propise kojima se uređuje komunalni red i izdaje odobrenja za koje je propisima grada utvrđena nadležnost gradske opštine. Stara se o namenskom i savesnom korišćenju javnih dobara - dobara u opštoj upotrebi u skladu sa propisima na teritoriji gradske opštine; sprovodi postupak izvršenja rešenja komunalne i građevinske inspekcije, kao i poslove bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa propisima.

KURSNA LISTA

Datum: 30. April 2017.
chfCHF 113.47
gbpGBP 144.68
usdUSD 111.65
eurEUR 123.34
Izvor: Hypo Group Alpe Adria
Baner_javne_nabavke_ok.jpg

Baner_Dobra_uprava.jpg

Baner_obproc.jpg

Baner_INF_cir.gif

Baner_inspekcija_cir_40467.jpg

Baner_Direkcija_za_javni_prevoz_16680.jpg

Baner_Barajevski_glasnik.jpg

BIC_LOGO_cirilica_baner.jpg

Baner_web_gis5.jpg

Baner_poljoprivreda.jpg

pic_banner_4.gif

pic_banner_1.gif

pic_banner_2.gif

EUNET_baner_OK.jpg

Odeljenje za inspekcijske poslove i izvršenja

Imate problem iz nadležnosti opštine Barajevo ili predloge za njeno bolje funkcionisanje?

questionservis48 sati