pic_flash_box_1.jpg
pic_flash_box_jn.jpg
pic_flash_box_urb_84038.jpg

ODRŽANA 18. SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO

 
20190322_18_skupstina_Glavna.JPG

Danas je održana 18.sednica Skupštine Gradske opštine Barajevo a pred odbornicama se našlo dvadeset tačka dnevnog reda. Sednicom je predsedavao predsednik Skupštine opštine Barajevo Saša Paunović. Prva i najvažnija tačka dnevnog reda bila je Odluka o prvom rebalnsu budžeta Gradske opštine Barajevo. Rebalans je usvojen jednoglasnom odlukom prisutnih odbornika koji su takođe usvojili i predlog Odluke o izmeni Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Barajevo zatim Izveštaj o radu Skupštine Gradske opštine Barajevo za 2018. godinu,  Izveštaj o radu Uprave Gradske opštine Barajevo za period 01.01. – 31.12.2018.godine kao i Izveštaj o radu Pravobranilaštva Gradske opštine Barajevo za isti period. Usvojen je i Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja sa finansijskim izveštajem za period 01.01. – 31.12.2018.godine JKP „10.oktobar“ Barajevo kao i prvi Rebalans Programa poslovanja ovog preduzeća za 2019. godinu. Usvojen je i Izveštaj o radu Centra za kulturu Barajevo za proteklu godinu, Izveštaj o radu građevinske i komunalne inspekcije Uprave GO Barajevo u 2018. godini i Izveštaj o grobljima na teritoriji Gradske opštine Barajevo sa planom proširenja i izgradnje novog groblja u MZ Barajevo.
Odbornici su takođe razmatrali i usvojili i Informaciju o vodosnabdevanju na teritoriji Gradske opštine Barajevo i planovima razvoja vodosnabdevanja. Prihvaćeni su Izveštaj o javnom prevozu na teritoriji Gradske opštine Barajevo, Izveštaj o javnim nabavkama Odeljenja za planiranje, investicije i razvoj za 2018. godinu kao i Izveštaj o zakupu poslovnog prostora na kome je nosilac prava korišćenja Gradska opština Barajevo za 2018. godinu. Razmatrane su i usvojene Informacije o ostvarivanju socijalnih prava i porodično-pravne zaštite stanovnika opštine Barajevo za 2018. godinu i o radu Kancelarije za mlade. Usvojen je i  Izveštaj o realizaciji plana jesenje setve u 2018. godini i pripremama za prolećnu setvu na području naše opštine zatim godišnji izveštaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije za proteklu godinu a usvojen je i predlog Rešenja o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije. U okviru poslednje tačka dnevnog reda odbornici su postavljali odbornička pitanja.
Sednici je prisustvovao 31 odbornik.

Nazad
Baner_10mm_desno_LAT2.jpg

Baner_10mm_desno_LAT.jpg

baner_jrasveta2.jpg

Baner_dostava2.jpg

baner_eldoc2.jpg

Baner_CZK.jpg

Baner_vodic2.jpg

Baner_kodeks.jpg

Baner_INF_cir_25406.gif

Baner_Ministarstvo_odbrane_ok.jpg

Baner_glasnik2.jpg

Baner_Dobra_uprava.jpg

BIC_LOGO_cirilica_baner.jpg

pic_banner_4.gif

Baner_Direkcija_za_javni_prevoz_16680.jpg

pic_banner_1.gif

pic_banner_2.gif

EUNET_baner_OK.jpg

Imate problem iz nadležnosti opštine Barajevo ili predloge za njeno bolje funkcionisanje?

questionservis48 sati