pic_flash_box_1.jpg
pic_flash_box_jn.jpg
pic_flash_box_urb_84038.jpg

94. SEDNICA VEĆA GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO

 
2019_Vece_94_Glavna.JPG

Održana je 94. sednica Veća Gradske opštine Barajevo kojom je predsedavao predsednik opštine Slobodan Bata Adamović. Članovi opštinskog Veća su jednoglasno usvojili sve tačke dnevnog reda i to:

1. Davanje saglasnosti na finansijski plan korisnika Predsednika opštine i opštinsko Veće za 2019.godinu sa projekcijama za 2020.i 2021.godinu
2. Davanje saglasnosti na finansijski plan korisnika Skupština opštine Barajevo za 2019.godinu sa projekcijama za 2020.i 2021.godinu
3. Davanje saglasnosti na finansijski plan korisnika Uprava Gradske opštine Barajevo za 2019.godinu sa projekcijama za 2020.i 2021.godinu
4. Davanje saglasnosti na finansijski plan korisnika Pravobranilaštvo Gradske opštine Barajevo za 2019.godinu sa projekcijama za 2020.i 2021.godinu    
5. Davanje saglasnosti na finansijski plan korisnika Centar za kulturu Barajevo za 2019.godinu sa projekcijama za 2020.i 2021.godinu
6. Rešenje o prenosu namenski dobijenih sredstava od drugih nivoa vlasti
7. Davanje Mišljenja na produženje kolektivnog učlanjenja zaposlenih u Upravi u biblioteku Jovan Dučić u Barajevu.
8. Davanje saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Centru za kulturu Barajevo
9. Davanje saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi Gradske opštine Barajevo i opštinskom Pravobranilaštvu Gradske opštine Barajevo.
10. Davanje saglasnosti na Program korišćenja sredstava za unapređenje bezbednosti u saobraćaju na teritoriji Gradske opštine Barajevo.
11. Zaključak o davanju saglasnosti da se u skladu sa odredbama Zakona o javnoj svojini i Odlukom o načinu postupanja sa nepokretnostima koje su u svojini Grada Beograda, započne sa postupkom pribavljanja nepokretnosti u Javnu svojinu Grada Beograda izgradnjom ograde na groblju u Vraniću.

Nazad
Baner_10mm_desno_LAT2.jpg

Baner_10mm_desno_LAT.jpg

baner_jrasveta2.jpg

baner_eldoc2.jpg

Baner_dostava2.jpg

Baner_CZK.jpg

Baner_kodeks.jpg

Baner_INF_cir_25406.gif

Baner_vodic2.jpg

Baner_Ministarstvo_odbrane_ok.jpg

Baner_glasnik2.jpg

Baner_Dobra_uprava.jpg

BIC_LOGO_cirilica_baner.jpg

pic_banner_4.gif

Baner_Direkcija_za_javni_prevoz_16680.jpg

pic_banner_1.gif

pic_banner_2.gif

EUNET_baner_OK.jpg

Imate problem iz nadležnosti opštine Barajevo ili predloge za njeno bolje funkcionisanje?

questionservis48 sati