pic_flash_box_kml.png
pic_flash_box_jn.jpg
pic_flash_box_urb_84038.jpg

ODELjENjE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE I IZVRŠENjA

 
Odeljenje za inspekcijske poslove i izvršenja vrši poslove komunalne inspekcije i to poslove inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem propisa koji se odnose na sprovođenje inspekcijskog nadzora u komunalnoj oblasti, na teritoriji Gradske opštine, donosi rešenja o uklanjanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (kiosci, letnje i zimske bašte, tezge i drugi pokretni mobilijar) i balon hala sportske namene u skladu sa propisom grada, stara se o održavanju i obezbeđuje komunalni red, sprovodi propise kojima se uređuje komunalni red i izdaje odobrenja za koje je propisima grada utvrđena nadležnost Gradske opštine. Stara se namenskom i savesnom korišćenju javnih dobara – dobara u opštoj upotrebi u skladu sa propisima na teritoriji Gradske opštine, sprovodi postupak izvršenja rešenja komunalne inspekcije, izvršava rešenja drugih nadležnih organizacionih jedinica Uprave, kao i poslove bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa propisima.

Baner_10mm_desno_LAT2.jpg

Baner_10mm_desno_LAT.jpg

pic_flash_box_1.jpg

baner_jrasveta2.jpg

Baner_KI2.jpg

e_gradjanin.jpg

baner_eldoc2.jpg

Baner_dostava2.jpg

Logo_JPEG.jpg

Baner_CZK.jpg

Baner_vodic2.jpg

Baner_kodeks.jpg

Baner_INF_cir_25406.gif

Baner_Ministarstvo_odbrane_ok.jpg

Baner_glasnik2.jpg

Baner_Dobra_uprava.jpg

pic_banner_4.gif

Baner_Direkcija_za_javni_prevoz_16680.jpg

pic_banner_1.gif

pic_banner_2.gif

EUNET_baner_OK.jpg

Imate problem iz nadležnosti opštine Barajevo ili predloge za njeno bolje funkcionisanje?

questionservis48 sati