pic_flash_box_kml.png
pic_flash_box_jn.jpg
pic_flash_box_urb_84038.jpg

Položaj i stanovništvo

 


Gradska opština Barajevo je u celini izvan gradskog područja grada Beograda i prostorno spada u prigradske opštine, a smeštena je na pravcu jug–jugozapad u odnosu na Beograd. Centar opštine, naselje Barajevo, udaljeno je od centra Beograda 27 km. Opština je formirana 1956. godine, kao jedna od opština administrativnog područja Beograda. Njene granice su utvrđene tokom formiranja komunalnog sistema u periodu od 1956–60. Sa severa se graniči sa opštinama Čukarica i Voždovac, na istoku je opština Sopot, na jugu Lazarevac, a na zapadu Obrenovac. Površina opštine Barajevo je 213 km², odnosno 21.312 ha, na kojoj se nalazi 14 naseljenih mesta podeljenih na 15 mesnih zajednica.

Teritorija opštine Barajevo je deo peripanonskog pojasa niske Šumadije, sa prosečnom nadmorskom visinom od 260 m. Najviša tačka u opštini je Parcanski vis (410 m), na istočnoj granici opštine, koji dominira čitavim područjem. Teritoriju odlikuje brežuljkast teren duž dolina većeg broja malih reka i potoka koji većinom teku pravcem od severoistoka ka jugozapadu i ulivaju se u Kolubaru, od kojih su najveće Marica i Beljanica sa pritokama Barajevskom i Suvom rekom. Šume pokrivaju 4.106 ha, odnosno oko 20% površine opštine. Najvažnije saobraćajnice u opštini su Ibarska magistrala i pruga Beograd–Bar. Barajevo je sa svim naseljima u opštini i susednim opštinama povezano razvijenom mrežom regionalnih i lokalnih puteva.

ygughjDemografski, iako je od 1981. u gradskoj opštini Barajevo prisutan negativan prirodan priraštaj, od 1991. postoji značajan porast broja stanovnika. Po podacima sa redovnih popisa, opština je 1981. imala 18.815 stanovnika, 1991. 20.846, a 2002. godine 26.630. Na teritoriji opštine je evidentirano 8.973 izbegla, prognana i raseljena lica iz bivših republika SFRJ i sa KiM. Pored toga, u opštini postoji više hiljada vikend kuća, u kojima se zbog blizine Beograda stalno živi, te se sa sigurnošću može reći da na teritoriji opštine u 2009. godini živi oko 30.000 stanovnika. Središte i najveće naselje u opštini, Barajevo, u 2002. je imalo 8.325 stanovnika, a prema procenama 2009. godine ih ima oko 10.000.

Po podacima RZZS iz 2004. u gradskoj opštini Barajevo je bilo 4.374 zaposlenih, znatno manje od polovine radno sposobnog stanovništva, dok je u tekućem periodu na odeljenju NSZ u Barajevu prijavljeno preko 2.500 nezaposlenih, tako da je stopa nezaposlenosti visoka. Blizina Beograda i veliki broj zaposlenih koji rade van teritorije opštine daju poseban značaj radu saobraćajnog preduzeća Lasta, kao jedinog auto prevoznika koji pokriva opštinu, i sistemu prigradske železnice Beovoz.

Baner_10mm_desno_LAT2.jpg

Baner_10mm_desno_LAT.jpg

pic_flash_box_1.jpg

e_gradjanin.jpg

baner_jrasveta2.jpg

Baner_KI2.jpg

Logo_JPEG.jpg

Baner_CZK.jpg

Baner_INF_cir_25406.gif

Baner_vodic2.jpg

Baner_kodeks.jpg

Baner_glasnik2.jpg

Baner_Ministarstvo_odbrane_ok.jpg

Baner_Dobra_uprava.jpg

Baner_Direkcija_za_javni_prevoz_16680.jpg

pic_banner_4.gif

pic_banner_1.gif

pic_banner_2.gif

EUNET_baner_OK.jpg

Imate problem iz nadležnosti opštine Barajevo ili predloge za njeno bolje funkcionisanje?

questionservis48 sati