pic_flash_box_kml.png
pic_flash_box_jn.jpg
pic_flash_box_urb_84038.jpg

Obrazovanje

 

Osnovne škole

OSNOVNA ŠKOLA „KNEZ SIMA MARKOVIĆ“ – Barajevo
Adresa: Svetosavska 77, 11460 BARAJEVO
Tel: 011/8300-124, 8301-243, faks 8304-639
E-mail: osmvs@beotel.yu, www.edu.yu

Osnovna škola radi u 15 objekata (matična škola i 14 područnih škola) i ima 1536 učenika. Matična škola je opremljena fiskulturnom salom, bibliotekom sa 13.614 knjiga, čitaonicom, svečanom salom sa video bimom i dva kabineta sa računarima. Nastava je kabinetska za učenike od I do VII razreda. Sekcije: novinarska, ekološka, ogranak „Sremuša“, sportske sekcije (u okviru „sportiš“ takmičenja OŠ „Knez Sima Marković“ je 2008. godine proglašena za najbolju školu na teritoriji grada Beograda)

OSNOVNA ŠKOLA „PAVLE POPOVIĆ“ – Vranić
Adresa: Trg palih boraca i žrtava fašizma 3 VRANIĆ
Tel: 011/ 8332-022
E-mail:  ospavlepopovic@eunet.rs

Škola radi u 3 objekta (matična škola i dve područne škole u Meljaku i Šiljakovcu)

Srednja škola

"SREDNjA ŠKOLA BARAJEVO"
Adresa: Svetosavska 4 A , 11460 BARAJEVO
Tel: 011/8300-426 , 8300-206
E –mail:  skolabarajevo@yahoo.com

Škola je otvorena 01.septembra 1976. godine. Školuje sledeće obrazovne profile: poljoprivredni tehničar, rukovalac - mehaničar poljoprivredne tehnike, cvećar – vrtlar, automehaničar-autolimar, trgovac, ekonomski tehničar, ženski i muški frizer. Kapacitet škole je okom 900 učenika, raspoređenih u 30 odelenja.

Škola je opremljena bibliotekom sa oko 10.000 knjiga, dva kabineta za informatiku sa po 18 računara, radionicom za obuku učenika mašinske struke, salonima za obuku muških i ženskih frizera, kabinetom za trgovce, fiskulturnom salom i sportskim terenima.

Predškolska ustanova

PU "POLETARAC"
Adresa: Svetosavska 83, 11460 BARAJEVO
Tel: 011/8300-194, 78-72-122 ( računovodstvo )
E-mail: p.u.poletarac@beotel.net

Objekti:
I Depadans „Slončići“ , tel: 8300-334
II Depadans „Zvončići“ , tel: 8303-830
III Vrtić „Jagodica“ Vranić , tel:833-33-32
I 13 područnih odelenja u mesnim zajednicama

Deca su raspoređena u 18 vaspitnih grupa uzrasta od 18 meseci do 7 godina.
Radno vreme: 6,30 – 16,30 časova
Program: A
Dodatne aktivnosti: škola računara, plesna škola, engleski jezik, sportski program (akreditovan od Ministarstva prosvete) pod nazivom "Budi prav, biću zdrav".

Baner_10mm_desno_LAT2.jpg

Baner_10mm_desno_LAT.jpg

pic_flash_box_1.jpg

baner_jrasveta2.jpg

Baner_KI2.jpg

e_gradjanin.jpg

Baner_CZK.jpg

Logo_JPEG.jpg

Baner_vodic2.jpg

Baner_kodeks.jpg

Baner_INF_cir_25406.gif

Baner_Ministarstvo_odbrane_ok.jpg

Baner_glasnik2.jpg

Baner_Dobra_uprava.jpg

Baner_Direkcija_za_javni_prevoz_16680.jpg

pic_banner_4.gif

pic_banner_1.gif

pic_banner_2.gif

EUNET_baner_OK.jpg

Imate problem iz nadležnosti opštine Barajevo ili predloge za njeno bolje funkcionisanje?

questionservis48 sati